Tarih

Osmanlı Devleti’ni Kim Kurdu?

Osmanlı Devleti ‘nin Kuruluşu ve Tarihi

Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri olarak bilinir. 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’da kurulan bu devlet, yüzyıllar boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında geniş bir coğrafyaya hükmetti. Peki Osmanlı Devleti’ni kim kurdu ve nasıl kuruldu? Bu makalede, Osmanlı’nın kuruluşu, tarihi ve önemli olayları ele alınacaktır.

Osmanlı Devleti ‘nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti, Osman Gazi tarafından kuruldu. Kuruluş tarihi birçok kaynakta 1299 olarak geçmekteyken Halil İnalcık Devlet-i Aliye adlı eserinde devletin kuruluşunu 1302 olarak kabul etmiştir. 1302’de Osmanlı, Bafeos(Koyunhisar) Savaşı’nda Bizans’ı mağlup etmiştir. İnalcık, bu zaferle Osmanlı’nın tam anlamıyla bir bağımsız devlet olarak kurulduğunu savunmuştur. OsmanGazi, Osmanlı hanedanının ilk lideri ve devletin kurucusudur. Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi, Kayı Boyu’nun lideriydi ve Osmanlı Devleti’nin temelleri de bu dönemde atıldı. Osman Gazi, babasının liderliğini devraldıktan sonra Söğüt yakınlarındaki bir bölgede beylik kurdu. Bu beylik daha sonra Osmanlı Devleti olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Osman Gazi’nin liderliği altında beyliğin sınırları genişledi ve 1326 yılında Bursa’yı ele geçirdiler. Bursa’nın ele geçirilmesiyle birlikte Osmanlı’nın siyasi ve ekonomik gücü arttı. Devlet, sonraki yüzyıllarda Balkanlar, Anadolu, Kafkaslar ve Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı.

Osmanlı Devleti ‘nin Yönetim Şekli

Osmanlı, devletin kuruluşundan itibaren Türk-İslam geleneğine dayalı bir yönetim şekli benimsemiştir. Devletin başında sultan bulunurken, divan adı verilen bir kurulda vezirler, kadiaskerler(kazasker), defterdarlar ve şeyhülislamlar gibi önemli görevliler yer alırdı. Devlet, merkeziyetçi bir yapıya sahipti ve her şey sultanın onayından geçiyordu. Divanda son karar padişaha ait olmasına rağmen şeyhülislam, kararların dine uygunluğunu kontrol ederdi. Ayrıca Osmanlı Devleti, devletin kuruluşundan itibaren toplumun farklı kesimlerine özerklik tanıyan millet sistemiyle yönetmiştir.

Osmanlı Devleti ‘nin Ekonomisi

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi tarım, ticaret ve el sanatlarına dayanıyordu. Devlet, toprakları üzerindeki üretimi denetlemekteydi ve ticarette de önemli bir güçtü. Osmanlı, Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi gördüğü için ticaret yollar önemli bir gelir kaynağı olmuştur. İpek, baharat, kahve, şeker gibi doğu malzemeleri Avrupa’ya ihraç edilirken, Avrupa’dan da tütün, kumaş, demir, bakır, altın ve gümüş gibi mallar Osmanlı Devleti’ne ithal ediliyordu. Ayrıca Osmanlı, çeşitli ticaret antlaşmalarıyla diğer ülkelerle de ticaret yapmaktaydı.

Osmanlı ekonomisi ayrıca vakıflar ve esnaf teşkilatları tarafından da desteklenmekteydi. Vakıflar, eğitim, sağlık, dinî hizmetler ve fakirlere yardım gibi amaçlar için kurulmuş kuruluşlardı. Esnaf teşkilatları ise çeşitli zanaatlarla uğraşan esnaf ve tüccarların bir araya gelerek oluşturdukları bir yapıydı.

Osmanlı Devleti ‘nin Önemli Olayları

Osmanlı Devleti, tarihi boyunca birçok önemli olay yaşamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • İstanbul’un Fethi: Osmanlı’nın en önemli zaferlerinden biri İstanbul’un fethidir. 1453 yılında gerçekleşen bu olay, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılmasını sağlamıştır.
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi: Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemlerinden biri Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak büyük bir güç haline gelmiştir.
 • Lale Devri: 18. yüzyılda gerçekleşen Lale Devri, Osmanlı Devleti’nde sanat, edebiyat, müzik gibi alanlarda büyük bir gelişme yaşanmasını sağlamıştır.
 • I. Dünya Savaşı: Osmanlı, I. Dünya Savaşı’na girdiği dönemde büyük bir zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmış ve büyük bir çöküş yaşamıştır.

Sonuç

Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en önemli ve en etki gücü yüksek imparatorluklarından biri olarak kabul edilmektedir.Devlet, gerek Türk gerekse de Dünya tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Çok uzun yıllar İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinde tek hakim konumunda bulunmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Almanya’ya kadar seferler düzenlemiştir. Osmanlı’nın özellikle İslam dünyası açısından önemi inkar edilemez ölçüde önemlidir. Memlüklerin ortadan kaldırılmasından sonra İslam aleminin en büyük devleti unvanını almış. Bu sayede devlet 400 yıl boyunca İslam aleminin liderliğini sürdürmüştür.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. Osmanlı Devleti’ne en uzun süre başkentlik yapan şehir hangisidir? İstanbul
 1. Osmanlı Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür? Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulmuştur. 1922 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sona ermiştir.
 2. Osmanlı Devleti’nde hangi diller konuşulmaktaydı? Osmanlı’da resmi dil Osmanlı Türkçesi idi. Ancak, devletin farklı bölgelerinde Arapça, Farsça, Rumca, Sırpça, Bulgarca, Gürcüce, Lazca, Kürtçe gibi diller de konuşulmaktaydı.
 3. Osmanlı Devleti’nin ekonomisi nasıl? Osmanlı Devleti’nin ekonomisi tarım ve ticarete dayanıyordu. Tarım ürünleri, özellikle hububat ve pamuk, devletin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ayrıca ticaret de Osmanlı Devleti’nin ekonomisi için önemli bir yer tutmuştur.
 4. Osmanlı’nın yıkılmasına ne sebep oldu? Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına etkili olan birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları ekonomik sorunlar, siyasi istikrarsızlık, toplumsal değişimler, dış güçlerin müdahalesi ve I. Dünya Savaşı’da yenilgi yaşamalarıdır.
 5. Osmanlı Devleti’nde hangi dinler varlığını sürdürmüştür? Osmanlı Devleti, İslam’ın yanı sıra Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlere de hoşgörü ile yaklaşmıştır. Bu nedenle, devletin farklı bölgelerinde farklı dinler varlığını sürdürmüştür.
 6. Osmanlı Devleti’nin kültürü neye benziyordu? Osmanlı Devleti’nin kültürü, Türk ve İslam kültürü etkisi altında şekillenmiştir. Devletin farklı dönemlerinde sanat, edebiyat, müzik, mimari gibi alanlarda büyük bir gelişme yaşanmıştır. Osmanlı kültürü, günümüz Türk kültüründe de izlerini bırakmıştır.
 7. Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış şehirler hangileridir? İznik, Bursa, Edirne, İstanbul

kimadmin

Kim sorusuna kafayı takmış birisi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu